نتایج جستجو برای اراضی کشاورزی

رئیس اداره اوقاف مانه و سملقان:

۹۰درصد موقوفات در شهرستان، اراضی کشاورزی است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مانه و سملقان گفت: ۹۰ درصد موقوفات در مانه و سملقان اراضی کشاورزی است و ۱۰ درصد از موقوفات برای ساخت مدارس وقف شده‌اند.

مدیرکل دفتر حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور:

با اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی بخش مانه سند دار می شوند

صفدر نیازی شهرکی گفت: در این طرح به مالکین تمامی زمین ها سند تک برگی شش دانگ داده می شود که این بسیار با ارزش است یکی از مزایای آن استفاده از تسهیلات بانکی است.

صورت گرفت؛

بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستای بیار قلع و قمع شد

در روستای بیار ساختمانی که در اراضی کشاورزی بنا شده بود با حکم قاضی پرونده توسط جهاد کشاورزی قلع و قمع شد.

سرپرست مدیریت بحران خراسان شمالی خبر داد

خسارت تگرگ به اراضی کشاورزی مانه و سملقان

سرپرست مدیریت بحران خراسان شمالی گفت: بر اثر بارش تگرگ شب گذشته اراضی کشاورزی شهرستان مانه و سملقان خسارت دیدند.

    شماره صفحات: 
  • [1]